maloom
10 شهریور 1401 - 19:35

مودیز دورنمای رشد اقتصادی کشورهای گروه ۲۰ را کاهش داد

تهران- ایرنا- آژانس اعتبارسنجی «مودیز» پیش‌بینی خود در مورد رشد اقتصادی کشورهای گروه ۲۰ را کاهش داد. به گزارش پنجشنبه ایرنا از خبرگزاری فرانسه، پس از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نوبت به این آژانس آمریکایی رسید تا پیش‌بینی خود را در مورد آینده اقتصادی کشورها تغییر دهد. مودیز امروز میزان تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ را برای کشورهای عضو گروه ۲۰، ‌ ۲.۵ درصد اعلام کرد در حالی که پیش‌بینی قبلی ۳.۱ درصد را نشان می داد. نرخ میزان رشد همه کشورهای عضو این گروه برابر نیست. بر پایه این آمار، پیشرفته‌ترین اقتصادها آنهایی هستند که کمترین نرخ رشد را تجربه خواهند کرد (۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۳). وضعیت برای اقتصادهای نوظهور این گروه وخامت کمتری دارد و انتظار می رود ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ باشد. مودیز پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی را متاثر از جنگ اوکراین و تاثیر آن بر بهای مواد خام عنوان می کند. این آژانس رتبه‌بندی تاکید می‌کند که این تاثیرات ماندگار خواهد بود و بر همین اساس میانگین پیش‌بینی‌های سال ۲۰۲۳ را از ۲.۹ درصد به ۲.۱ درصد کاهش داد.
منبع: ایرنا
شناسه خبر: 699198